امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

کارگاه آموزشی تحلیل آزمون های چند گزینه ای آقای دکتر عباس عبادی

کارگاه آشنایی با دانش پژوهی در آموزش خانم دکتر سکینه سبزواری و خانم دکتر سارا شفیعان(دانشکده علوم پزشکی سیرجان)

کارگاه آموزشی تحلیل آزمون های چندگزینه ای، آقای دکتر عباس عبادی، 18 خرداد 1400

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

لینک ورود به کلاس های آنلاین معاونت ها و اداره ها

 


برای ورود روی نام هر یک کلیک بفرمایید

 

پس از ورود به صفحه مورد نظر بر روی دکمه نارنجی مهمان کلیک کنید

 

 

 جلسات و وبینارهای معاونت درمان

آموزش بیمارستان امام رضا

جلسات و وبینارهای معاونت بهداشت

اورژانس

جلسات و وبینارهای آنلاین دانشکده

سمینارها و جلسات دانشجویی

کمیته تحقیقات 

مشاوره

مشاوره ازدواج

معاونت فرهنگی

EDC

معاونت پژوهشی

 

 

Template Design:Dima Group